Geïnteresseerd in bedrijfsgeschiedenis?

modeshow huize maas.jpg

Op donderdag 28 juni presenteert het RHC Groninger Archieven het WiGeDok-project. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 

Deze middag besteden wij aandacht aan bedrijfsgeschiedenis en onderzoek naar de middenstand. Waarom is het van belang bedrijfsarchieven te bewaren? En hoe kun je onderzoek doen naar de geschiedenis van bijvoorbeeld een kleine middenstander?

Daarnaast zetten we het archief van modezaak en bonthandel Van Daal & Meijer (1938-1973) in de spotlights. Dit archief is onlangs bewerkt. In de hal van de Groninger Archieven tonen wij u aan de hand van archiefstukken de geschiedenis van dit bedrijf.  Bovendien krijgt ook deze Groningse onderneming vanaf 28 juni een eigen pagina op de WiGeDok website!

Vanaf 16.00 bent u welkom aan het Cascadeplein 4 te Groningen. Het programma begint om 16.30 en wordt afgesloten met een borrel.

U kunt zich tot maandag 25 juni aanmelden via info@groningerarchieven.nl.
 

Foto Fotobedrijf Piet Boonstra, coll. RHC Groninger Archieven (2248-45493).
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door

Meer