Schulte & Bruns

Schulte und Bruns_1950-60er_website.jpg

Het Wirtschaftsarchiv Nord-West-Niedersachsen te Emden heeft, in het kader van WiGeDok, het archief ​​van de werf Schulte & Bruns bewerkt. In 1917 werd het bedrijf opgericht als een dochteronderneming van eenzelfde Papenburger firma. De werf in Emden behoorde tot de jaren 1970 tot de grote en belangrijke  regionale scheepsbouwondernemingen. Meer dan 280 projecten werden er in Emden voltooid. Naast schepen voor de zee- en binnenvaart heeft Schulte & Bruns ook veel loggers voor de regionale haringvisserij gebouwd.

 

Het archief getuigt vooral van tal van projecten voor de scheeps- en andere watervoertuigenbouw, gedurende de jaren ‘50 tot ’70 van de vorige eeuw. Ook de zakelijke en technische correspondentie is bewaard gebleven. Daarnaast bepalen gedetailleerde bouwplannen, tekeningen en testrapporten, materiaalorders voor bouwprojecten of documenten voor het inkopen van scheepsbouwaccessoires, de inhoud van het archief. Dit archief kan nu worden gebruikt bij wetenschappelijk onderzoek en is tevens voor een algemeen publiek te raadplegen, na verzoek om toegang ertoe bij het Wirtschaftsarchiv Nord-West-Niedersachsen.

 

 
Stapellauf bei der Werft Schulte & Bruns 1976
(Quellen, Foto: Stadtarchiv Emden, Video: youtube)Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door

Meer