Archief binnen!

1785-8359.jpg

Deze week heeft WiGeDok een nieuw archief veiliggesteld voor de toekomst. Het gaat om een afdelingsarchief van een vakorganisatie.

Nu ligt het archief bij het RHC Groninger Archieven, waar het zal worden bewerkt en op termijn toegankelijk worden gemaakt. Het archief is tot die tijd nog niet in te zien. Wanneer het beschikbaar komt, zal deze website u graag toegang bieden tot de inventaris.

Wilt u weten wat voor archiefmateriaal van vak- en standsorganisaties er al zijn?
Neem hier een kijkje.

Heeft u tips over archiefmateriaal van een bedrijf of een vakorganisatie dat ergens ligt te verstoffen? Neem contact met ons op.
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door

Meer