Handelsregisterdossiers

handelsregister kln.jpg

Foto: H. Perton.

Gistermiddag werd in het gebouw van de Groninger Archieven de  nieuwe zoektoegang op de handelsregisterdossiers feestelijk gepresenteerd. Het handelsregister is een belangrijke bron voor onderzoek naar bedrijfsgeschiedenis.

Het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (sinds 1921)

Wat is het

In 1921 werd de Handelsregisterwet ingevoerd. Volgens deze wet moeten alle ondernemingen zich laten registeren in het Handelsregister, dat wordt beheerd door de Kamer van Koophandel.

Wat kunt u er in vinden

Zoekt u een bedrijf dat in 1921 bestond of na 1921 is opgericht dan is er van dat bedrijf een dossier aangemaakt in het Handelsregister. Dit dossier bevat onder andere een korte bedrijfsomschrijving, de handelsnaam, gegevens over de eigenaren, de datum van oprichting enzovoort. Afgesloten dossiers uit de provincie Groningen zijn te raadplegen bij de Groninger Archieven. Een dossier wordt afgesloten wanneer een bedrijf ophoudt te bestaan, maar ook wanneer een bedrijf sterk verandert. Wanneer een bedrijf verhuist naar het werkgebied van een andere regionale Kamer, verhuist ook het dossier naar de desbetreffende kamer. Zo kunnen dossiers van oorspronkelijk Groninger bedrijven elders terecht zijn gekomen. Tot 1940 hoefden bedrijfjes die minder dan 2000 gulden winst maakten zich niet te registreren, deze kunt u dus niet terugvinden in het register. Bovendien hebben niet alle bedrijven zich meteen in 1921 laten inschrijven, soms gebeurde dit pas in 1922 of de jaren die daar op volgden.

Hoe kunt u het raadplegen

Het Handelsregister is te doorzoeken via www.groningerarchieven.nl > zoek in het zoekvenster rechts boven op de homepage op . U kunt daarna in de zoektoegang zoeken op: handelsnaam (komt soms overeen met de persoonsnaam van de eigenaar), plaatsnaam en KvK-nummers (zie kader). Ook kunt u zoeken op bijvoorbeeld het soort bedrijf zoals banketbakkerij, koffiebranderij, bioscoop, houthandel, coiffeur, koloniale waren, garen en band enz. Soms is het nodig om verschillende zoektermen te proberen ook kunt u gebruik maken van wildcards. De zoektoegang beslaat de gehele provincie, u zoekt dus direct door de handelsregisterdossiers van de Kamer te Groningen en de Kamer te Veendam.

De dossiers kunt u inzien in de studiezaal van de Groninger Archieven.
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door

Meer