Essay over WiGeDok

A+W, H.3, 2012_2.jpg

In het tijdschrift Archiv und Wirtschaft. Zeitschrift für das Archivwesen der Wirtschaft (45e jaargang, nr. 3, blz. 133-144) is een essay verschenen over het Wirtschaftschaftsarchiv Nord-West-Niedersachsen (WNWN) te Emden, een van de projectpartners van WiGeDok, en over het project zelf.

Het stuk is geschreven door Dr Holger Czapski MA, hoofd van het WNWN en projectleider van het WiGeDok, voor wat het Duitse gedeelte betreft.

Het essay (in het Duits) is te hier downloaden.
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door

Meer