Video-interviews

filmcamera1.jpg

(Foto: http://brokxmedia.wordpress.com/2011/02/18/de-taal-van-de-filmmaker-vakjargon-deel-1/)

Een archief kan niet zonder context. Deze vind men doorgaans in de inleiding op een inventaris, maar kan natuurlijk ook heel goed als interview gerepresenteerd worden. Bijvoorbeeld in interviews met Groninger ondernemers. Hiertoe hebben we in Groningen het project Hou t Was in het leven geroepen. Dit is een doorlopend project van Cascadeplein 4, een samenwerkingsverband van de Groninger Archieven, het Gronings Audio Visueel Archief, het Huis van de Groninger Cultuur, het Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen, de vereniging Stad en Lande, het Poparchief Groningen en de Stichting Groninger Historische Publicaties.


In Hou t Was vertellen Groningers een verhaal uit hun leven. Het zijn levensverhalen, stukjes geschiedenis van de provincie Groningen. Iemand vertelt over een bepaald historisch thema waar hij/zij persoonlijk bij betrokken is geweest. Dat kan gaan over zaken als landbouw, industrie of anderzins. Een deel van de interviews is in het Gronings.

De interviews kunt u hier bekijken.

Meer interviews zijn altijd welkom. Mocht u geïnterviewd willen worden of kent u iemand die dat wil, neem dan gerust contact met ons op.

In Ostfriesland loopt een vergelijkbaar project, speciaal in het leven geroepen voor het Wirtschaftsarchiv Nord-West-Niedersachsen. Deze interviews kunt u hier terugvinden.
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door

Meer