Groninger bedrijven op foto

1785-3630.jpg

Foto: De maat-, blok- en pompmakerij van H. Postma aan het Hoornsediep te Groningen, gefotografeerd door P.B. Kramer. Coll. GrA 1785-3630

Hoewel fotograferen in de eerste helft van de twintigste eeuw lang niet zo vanzelfsprekend was als tegenwoordig, zijn er destijds wel degelijk veel bedrijven vastgelegd op de gevoelige plaat. Bedrijven gaven fotografen bijvoorbeeld opdracht hun bedrijf te fotograferen voor promotionele doeleinden.

Zo liet Reinier Muller foto’s van zijn tricotagefabriek maken en afdrukken op ansichtkaarten. Deze kaarten verzond hij aan zijn klanten. De begeleidende tekst maakte duidelijk dat een van zijn vertegenwoordigers binnenkort langs zou komen. In deze tijd van opkomende mechanisatie wilden bedrijven bovendien graag laten zien hoe modern ze waren. Vol trots lieten zij dan bijvoorbeeld hun nieuwe, moderne machine fotograferen. Opvallend is dat er maar weinig bedrijfsprocessen zijn gefotografeerd. Werknemers hebben hun werkzaamheden vaak even onderbroken en poseren voor de camera. Soms is duidelijk te zien dat er door de fotograaf goed is nagedacht over lichtval en compositie en dat de werkzaamheden in scène zijn gezet, zoals in het atelier van hoedenmodiste mej. Talens

WiGeDok richt zich niet alleen op het inventariseren en verzamelen van bedrijfsarchieven maar is ook geïnteresseerd in dergelijk film- en fotomateriaal. Dit beeldmateriaal is bijvoorbeeld belangrijke documentatie voor de mechanisering en industrialisering van de provincie Groningen. Voor tips of suggesties kunt u altijd contact met ons opnemen.

Zelf op zoek naar foto’s van een bedrijf uit Groningen? Kijk eens op de Beeldbank Groningen.
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door

Meer