Bedrijvenkaart

Toelichting
Dit is een weergave van bedrijven in Groningen en Ostfriesland, waarvan archief is overgeleverd. De bedrijven zijn gecategoriseerd in hoofdbranches en subbranches. Door het klikken op de naam van een hoofdbranche, verschijnen de onderliggende subbranches. Door het plaatsen van een vinkje in het hokje bij een hoofd- of subbranche, worden op de kaart de locaties van de bijbehorende bedrijven weergegeven. Gaat u naar een marker, dan wordt de naam van het bedrijf zichtbaar, als link naar de bijbehorende bedrijfspagina.

NAVIGATIE

Bedrijven

  • Verzekeringsmaatschappijen en waarborgmaatschappijen
  • Leenbanken en spaarbanken
  • Effectenhandel
  • Notarissen
  • Accountants
  • Metaalproductie, smelterijen, gieterijen
  • Metaalbewerking, smederijen, slotenmakers
  • Scheepsbouw, scheepswerven
  • Toeleveranciers bij de scheepsbouw
  • Staalconstructie
  • Machine- en motorenbouw
  • Kantoormachines
  • Elektrotechniek
  • Vervoer- en transportmiddelen
  • IJkkantoren
  • Gasbedrijven
  • Waterbedrijven
  • Electriciteitsbedrijven
  • Administratiebedrijven
  • Telecombedrijven
  • Nutsbedrijvencommissies
  • Tabaksindustrie
  • Levensmiddelenproductie
  • Puddingproductie
  • Koffie- en theeproductie/-bewerking
  • Bierbrouwerijen
  • Stokerijen en branderijen
  • Bakkersmiddelen en –producten
  • Suikerverwerking
  • Verpakkingsmaterialen
  • Hoedenmakerijen
  • Confectiefabrieken
  • Klompenmakerijen en schoenfabrikanten
  • Weverijen, wolbewerkerijen e.d.
  • Leder
  • Rederijen
  • Bevrachtingsbedrijven
  • Veren, sluizen, poorten e.d.
  • Scheepsmetingen
  • Scheepvaartinspectie
  • Aanmonstering op schepen
  • Stukken betreffende personen werkzaam in de scheepvaart
  • Luchtvaart
  • Werktuigen en gereedschappen
  • Steenfabrieken, beton en steenhouwerijen
  • Houthandel en houtbewerking
  • Aardewerkproductie
  • Bouwmaterialen en kalk
  • Glasfabricage en glasproducten
  • Aannemers
  • Laag- en hoogbouw
  • Installatiebedrijven
  • Timmerlieden
  • Architecten
  • Bouwnijverheidsbelangen
  • Staalbouw
  • Prefab
  • Schilders
  • Papier en (stro)kartonfabrieken
  • Drukkerijen
  • Uitgeverijen
  • Media
  • Foto Collecties
  • Spoorwegverkeer
  • Kanalen
  • Trammaatschappijen
  • Busmaatschappijen
  • Posterijen en koeriersdiensten
  • Expeditie en distributie
  • Geneesmiddelen, drogisterij artikelen etc.
  • Graanhandel
  • Buitenlandse handel
  • Handelsverenigingen e.d.
  • Horecagroothandel
  • Levensmiddelenbedrijven
  • Markthandel
  • Manufacturen
  • Houtgroothandel
  • Wijngroothandel
  • Bontgroothandel
  • Zuivelgroothandel
  • Steengroothandel
  • Gruttersgroothandel
  • Steenkolenhandel
  • Schoenen, kleding, confectie
  • Automobielhandel
  • Slager
  • Meubelwinkels
  • Fotowinkels
  • Levensmiddelenverkopers, kruideniers, grutters
  • Warenhuizen
  • IJzerwaren, werktuigen, machines
  • Drogisterijen
  • Slijterijen en tabakszaken
  • Bakkerijen en banketbakkerijen
  • Winkeliersverenigingen
  • Groente- en fruitwinkels
  • Boekenwinkels en kiosken
  • Cafés en cafetarias
  • Restaurants
  • Hotels
  • Herbergen en logies
  • Kuurbaden en heilbronnen
  • Apotheken
  • Kantoren
  • Gilden
  • Vakbonden
  • Vakvereniging
  • Schippersverenigingen en zeemanscolleges
  • Werkgeversorganisaties
  • Industrie en industrieschappen
  • Technologie
  • Kamers (van Koophandel)
  • Arbeidsbemiddeling en werkverschaffing
  • Adviesgroepen
  • Beroepsverenigingen
  • Arbeidsorganisaties
  • Scholen
  • Agro-industrie
  • Paarden en grootvee - handel, vleesproductie en fok
  • Visserij
  • Molens
  • Melkveehouderijen en zuivelindustrie
  • Landbouwartikelen
  • Tuinbouw en boomgaarden
  • Landbouw
  • Suikerindustrie
  • Aardappelmeelindustrie
  • Drogerijen
  • Pluimvee
  • Landbouwverenigingen en aankoopverenigingen
  • Landarbeid
  • Vleeskeuringsdiensten
  • Kunststofproductie
  • Chemische nijverheid
  • Chemische industrie
  • Scheikundige procestechnologie
  • Zeepziederijen en zeepfabrikanten
  • Dakleervervaardiging
  • Kunstmestproduktie
  • Kolenverwerking

Deze pagina delen

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door

Meer