Bedrijvenoverzicht

N.V. Bouwkas Noord-Nederlandse gemeenten, afdeling Midwolda

Midwolda
1947 - 1967

Lees meer

NV D.J. Huizinga's Bank

Loppersum
1872 - 1984

Lees meer

Nutsspaarbank Termunten

Termunten
1864 - 1973

Lees meer

Vereniging Spaarbank Holwierde

Holwierde
1865 - 1976

Lees meer

Maatschappij van Lijfrenten te Groningen

Groningen
1854 - 1900

Lees meer

Onderlinge Paarden- en Rundveeverzekeringsmaatschappij W.A. te Vlagtwedde

Vlagtwedde
1955 - 1999

Lees meer

Onderlinge Veeverzekeringsmaatschappij Ruischerbrug e.o.

Ruischerbrug
1938 - 1984

Lees meer

Onderlinge Verzekering van Rundvee tegen Longziekte

Bierum
1848 - 1868

Lees meer

Onderlinge Schippers-Ziekteverzekering Het Noorden

Groningen
1908 - 1942

Lees meer

Twentsche Bank

Groningen
1882 - 1917

Lees meer

Spaarbank van het Oud-Diakengezelschap

Appingedam
1874 - 1972

Lees meer

Nutshulpbank Groningen

Groningen
1867 - 2000

Lees meer

Mesdag & Groeneveld's Bank

Groningen
1780 - 1969

Lees meer

Bondsspaarbank Winsum

Winsum
1854 - 1984

Lees meer

Bondsspaarbank Noord-Nederland

Appingedam
1824 - 1981

Lees meer

Samenwerkende Groninger Bondsspaarbanken Groep

Groningen
1842 - 2000

Lees meer

Handels- en Landbouwbank, bijkantoor

Groningen
1918 - 1938

Lees meer

Bank van Lening te Groningen

Groningen
1628 - 1948

Lees meer

Jonckers Nieboer accountants

Groningen
ca. 1960

Lees meer

Onderlinge Paarden- en Veeverzekeringsmaatschappij

Beerta
1906 - 1952

Lees meer

Coöperatieve Credietvereniging voor de Kustvaart G.A.

Groningen
1961 - 1987

Lees meer

Stichting Borgstellingsfonds voor de Middenstand in de provincie Groningen

Groningen
1936 - 1986

Lees meer

Correspondenten van de Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij te Amsterdam

Veendam
1885 - 1938

Lees meer

Groninger Brandwaarborg-Maatschappij

Groningen
1890 - 1913

Lees meer

Maatschappij tot onderlinge bijstand in gevalle van brand Houwerzijl

Houwerzijl
1812

Lees meer

Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij Leens

Leens
1795 - 1951

Lees meer

Onderlinge fruittelers hagelverzekering maatschappij

Groningen
1949 - 1978

Lees meer

Onderlinge brandwaarborgmaatschappij voor onroerende goederen Eenrum

Eenrum
1933 - 1940

Lees meer

Noord-Nederlandse Hagelverzekering Maatschappij B.A.

Groningen
1892 - 1986

Lees meer

Onderlinge Hagelverzekering Eenrum

Eenrum
1927 - 1977

Lees meer

Groningsch Effectenkantoor

Groningen
1939 - 1970

Lees meer

Onderlinge Hagelverzekering Loppersum

Loppersum
1917 - 1981

Lees meer

Onderlinge hagelverzekering maatschappij Nieuweschans

Nieuweschans
1931 - 1973

Lees meer

Firma W.K. Dusseldorp, commissionair in effecten

Usquert
1700 - 1948

Lees meer

H. Kooi, notaris

Middelstum
1900 - 1949

Lees meer

Stichting Fonds Nutsspaarbank Eenrum

Eenrum
1973 - 2000

Lees meer

Algemeene Groninger Scheepshypotheekbank

Groningen
1912 - 1940

Lees meer

Mr S.M.S. de Ranitz, notaris

Winsum
1872 - 1882

Lees meer

Sociëteit van onderlingen bijstand in gevallen van brand Winsum

Winsum
1794 - 1965

Lees meer

Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij Uithuizen

Uithuizen
1795 - 1916

Lees meer

Onderlinge varkensverzekeringsmaatschappij Siddeburen

Siddeburen
1948 - 1970

Lees meer

Vereniging tot onderlinge verzekering van paarden Onderdendam

Onderdendam
1910 - 1993

Lees meer

Onderlinge paardenverzekering Appingedam

Appingedam
1897 - 1968

Lees meer

Onderlinge paardenverzekeringsmaatschappij Ezinge

Ezinge
1902 - 1971

Lees meer

Onderlinge Paarden- en Veeverzekeringsmaatschappij Beerta

Beerta
1906 - 1952

Lees meer

Onderlinge veeverzekering Samen Werken

Bierum
1916 - 1993

Lees meer

Veefonds Onnen

Onnen
1929

Lees meer

Vereniging voor de Effectenhandel in de provincie Groningen

Groningen
1903 - 1975

Lees meer

Effectenhandel G. Mesdag

Groningen
1865 - 1930

Lees meer

Onderlinge Waarborgmaatschappij tot Verzekering van Spiegelruiten W.A.

Appingedam
1884 - 2010

Lees meer

Nieuwe Internationale Hypotheekbank

Groningen
1929 - 1957

Lees meer

Veenkoloniale Levensverzekering Maatschappij NV

Veendam
1903 - 1930

Lees meer

Deze pagina delen

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door

Meer